Wermland Junior Grand Prix

År 2023 introduceras en ny turneringsserie som sträcker sig över fyra deltävlingar. Turneringen är ett samarbete mellan VSF och klubbarna KAS, Hammarö SSK, och Säffle SK.

Turneringen är för spelare som fyller max 16 under året.

Deltävlingarna spelas hos respektive klubb. Vi får på så vis chansen att hälsa på och lära känna varandra bättre.

Spelformat:

Spelare paras i två eller tre olika åldersgrupper beroende på antal.

Poängsystemet är 3 poäng för vinst, 2 för remi och 1 poäng för förlust.  

Man spelar 4-5 ronder varje deltävling, och paras efter antal poäng enligt Swiss-modellen. Varje rond förväntas ta ca 20-25 min.  

Spelare i äldsta åldersgruppen spelar med klocka och betänketiden 10 min + 3 sek delay per drag.

Spelare som fyller max 12 under året spelar utan klocka, om inte bägge vill ha klocka. Partier utan klocka kommer istället att dömas av så rättvist möjligt utifrån ställningen på brädet efter ca 20-25 min.

Priser: 

Prisgrupper är U16, U12, U10 och U8.

Priser för deltävlingar:

U16 liten pokal (guld/silver)

U12 liten pokal (guld/silver)

U10 liten pokal (guld/silver)

U8 liten pokal (guld)

Alla övriga deltagare vinner en medalj eller motsvarande pris.

Antal pokalpriser för deltävlingar kan komma att justeras efter antal anmälda i respektive åldersgrupp.

Finalpris för hela Grand-Prix serien är en stor vacker pokal för ensam segrare i vardera åldersgrupp, dvs U16, U12, U10 och U8.

Ett vandringspris går till den klubb som har högst genomsnittspoäng per deltagare för hela serien.

Anmälan och avgifter:

Avgift per spelare och deltävling är 50-60 kr. Fika ingår för alla deltagare.

Föräldrar får gärna vara med och titta på under deltävlingarna i mån av plats.

Anmälan sker genom att betala in avgiften för vardera deltävling via angivet swish- eller postgirokonto, och som meddelande ange namn + födelseår för deltagaren.

Sista anmälningsdatum för respektive deltävling bestäms av vardera klubb, men räkna med minst 5 dagar innan start.

Inbjudan till deltävlingar och poängställning för deltagare kommer uppdateras löpande på vår hemsida.

Särskiljning och serievinnare:

Om spelare i en delturnering slutar med lika poäng avgör i första hand inbördes möte, därefter antal vinster, därefter kvalitetspoäng (Buchholz). Om det fortfarande är oavgjort spelas avgörande tiebreak-parti med kortare betänketid.

Vinnare av hela Grand Prix-serien för vardera åldersgrupp bestäms efter totalt antal partipoäng för alla fyra delturneringar.

Poäng från ev. tiebreak-partier i delturneringarna räknas inte som partipoäng. Vid lika partipoäng jämförs istället första hur många delturneringar man vunnit. Ifall lika så jämförs samlad kvalitetspoäng för alla deltävlingar. Om det fortfarande är oavgjort spelas avgörande tiebreak-parti med kortare betänketid.

Vandringspriset för klubbar räknas genom snittpoäng per deltagare. Alla partipoäng från individuella spelare från var klubb summeras ihop. Sedan divideras summan med en klubbs totala antal deltagare för hela serien. Var spelare som deltar får bara räknas bara en gång, oavsett antal deltävlingar den är med i.

Den resulterande summan från klubbens totala poäng dividerat med antal deltagare är genomsnittspoäng. Den klubb som har högst snittpoäng vinner serien och får vandringspriset.

Spelregler:

Vi är måna om att försöka hålla en god och kamratlig stämning under turneringarna, och respektera varandra.

Hälsa på varandra innan ni startar, och tacka efter partiet för god match, tex genom att skaka hand, knogar, eller säga ”tack, bra spelat!”.

Man måste inte vara helt tyst, men med att respektera varandra ingår att inte störa varandra.

I alla åldersgrupper gäller regeln rörd är förd. Ifall man ska justera en pjäs som hamnat snett säger man ”jag justerar” eller ”J’adoube”. Har man släppt en flyttad pjäs på en ruta får man inte ändra sig och flytta samma pjäs till en annan ruta, om draget var tillåtet enligt reglerna.

Om motspelaren gör fel, tex glömmer ”rörd är förd” eller gör ett otillåtet drag så ska man stoppa klockan, påpeka felet, och ifall man inte är överens tillkalla domare. Felet måste påpekas medan man fortfarande är vid drag för att gälla. Har man slagit på klockan är det för sent att åberopa feldrag som motspelaren gjort tidigare, utan man spelar vidare i den ställningen efter bästa förmåga.

När man spelar med klocka så ska man slå på klockan med samma hand som man flyttat pjäsen.

Man får inte bjuda remi, men det kan bli remi på andra sätt, tex genom dragupprepning eller att det saknas material för att sätta matt.

Observatörer som inte är domare, tex föräldrar, syskon och andra spelare får inte ge tips, signalera, kommentera, påpeka regelbrott eller feldrag för spelande under ett pågående parti. De spelande behöver upptäcka fel själva (även ”rörd är förd”) för att det ska gälla.

Spelare som inte är överens ska alltid stoppa klockan och tillkalla domare.

Mobiler och smartklockor hålls avstängda eller i tyst läge.

Speldatum:

Planerade deltävlingar för år 2023 är:

Säffle lördag 22 april

Karlstad torsdag 25 maj

Karlstad torsdag 5 oktober

Hammarö måndag 20 november

Fler juniorturneringar kommer att arrangeras lokalt under året, men inte som del av Wermland Junior Grand Prix.