Uppehåll i all verksamhet

För att minska spridningsrisken av Covid-19 har vi beslutat att göra ett uppehåll i all verksamhet till dess att läget ljusnar.

Det gäller även juniorgrupper på torsdagar.

Vi hoppas återse alla vid god hälsa vid ett senare skede. När verksamheten sätter igång igen så meddelas alla.