Trygg förening

Vårt mål är alltid arbeta aktivt mot mobbning, kränkning och diskriminering.

Märket trygg förening har vi fått för en viss period av Karlstads kommun, efter att våra ledare genomgått en utbildning arrangerad av SISU och föreningen arbetat fram en handlingsplan mot mobbning, kränkning och diskriminering.

I handlingsplanen finns riktlinjer hur vi förväntas bemöta varandra på ett schysst sätt, och hur man går tillväga om man har något relaterat till det man vill ta upp, inklusive visselblåsarfunktion. Du hittar handlingsplanen under Dokument för Medlemmar.