Styrelse

Ordförande: Bo Hedlund
Mail: bo.el.hedlund@gmail.com
Tel: 070-719 04 96

Sekreterare: Mattias Lestander
Mail: karlstad.schacksallskap@gmail.com
Tel: 070-92 00 922

Kassör: Matz Svenneling
Mail: matz.svenneling@telia.com
Tel: 0730-77 77 86

Ledamot: Bengt Almgren
Mail: bengt.e.almgren@gmail.com
Tel: 070-329 70 62

Ledamot: Lars-Erik Johansson
Mail: larserik21.johansson@gmail.com
Tel: 073-058 91 89