Snabbschack-DM i Säffle

I n b j u d a n t i l l D M i s n a b b s c h a c k i S ä f f l e 2 7 o k t o b e r 2 0 1 9 k l 1 0 . 0 0

Spellokal: Sundgatan 17 3tr, 661 42. OBS! Ny spellokal! Spelform: 7 ronder. Betänketid: 15 min + 10 sek per utfört drag.
Anmälan senast torsdagen 24 oktober 2019 till Jan Zizala jan.zizala@telia.com eller 070-212 74 71
Anmälningsavgift 50 kr betalas på plats.