Resultat 2015

Karlstad Open 2015

_______________________________________________________________________

Julblixt 2015-12-15

Round Robin, tidskontroll  5 min.

Slutställning efter 9 ronder:

Pos   Poäng    Namn                                                S-B

————————————————————————-

  1        8.5       Bo Hedlund

  2        7.0       Christoffer Johansson

  3        6.5       Kjell-Åke Andersson

  4        6.0       Per-Owe Norell

  5        5.0       Per Nickolausson

  6        4.0       Mattias Lestander                         11.00

  7        4.0       Joar Berglund                                  9.00

  8        3.0       Lars Johannesson

  9        1.0       Berth Bråby

 10       0.0      Robert Holik

_______________________________________________________________________

KM i snabbschack 2015-12-08

Schweizer, tidskontroll  15 min.

Slutställning efter 5 ronder:

Pos  Poäng   Namn                                                  BucT

——————————————————————————–

  1        4.5        Bo Hedlund                                      14.50

  2        4.5        Fredrik Danielsson                        13.00

  3        3.0        Christoffer Johansson                 16.50

  4        3.0        K-Å Andersson                               13.00

  5        3.0       Per Nicolausson                              11.50

  6        2.5       Daniel Johansson                           13.00

  7        2.5       Berth Bråby                                      11.50

  8        2.0       Joar Berglund                                  12.50

  9        2.0      Lars Johannesson                           11.50

 10      2.0       Matz Svenneling                             10.50

 11      1.0       Albert Allback

 12      0.0      Roger Lindberg

_______________________________________________________________________

KM i långparti 2015

Schweizer 90 min.

Slutställning efter 5 ronder:

Pos   Poäng   Namn                                                BucT    Buc1    Mwns

————————————————————————————-

  1       4.5       Fredrik Danielsson

  2       4.0       Bo Hedlund

  3       3.0       Christoffer Johansson                   12.50     11.00      2

  4       3.0       Joar Berglund                                 12.50     11.00      1

  5       3.0       Matz Svenneling                             11.00

  6       2.5       Lars Johannesson

  7       2.0       Berth Bråby                                     13.50    13.00

  8       2.0       Kjell-Åke Andersson                     13.50    12.00

  9       1.0       Roger Lindberg

_______________________________________________________________________

Lottoblixt 2015-10-27

Tidskontroll 7 min

Slutställning efter 7 ronder:

Pos  Poäng   Namn                                                 BucT    Buc1    Mwns

——————————————————————————–

  1      6.0       K-Å Andersson                                   22.00   22.00      6

  2      6.0       Bo Hedlund                                        22.00   22.00      6

  3      4.0       Per Nickolausson                              24.00   24.00      4

  4      4.0       Christoffer Johansson                     24.00   24.00      3

  5      3.5       Berth Bråby                                        24.50   24.50       3

  6      3.5       Lars Johannesson                             24.50   24.50       3

  7      1.0       Marko Tosic

  8      0.0       BYE

_______________________________________________________________________

Elof Bodgrens minnesturnering 2015-09-29

Schweizer 12 minuter med tidshandikapp.

Slutställning efter 5 ronder:

Pos   Poäng    Namn                                                 BucT

——————————————————————————–

  1       5.0       Kjell-Åke Andersson

  2       3.5       Per Nickolausson                             14.50

  3       3.5       Christoffer Johansson                     12.00

  4       3.0       Joar Berglund                                   16.00

  5       3.0       Lars Johannesson                             14.00

  6       3.0       Robert Holik                                      11.00

  7       2.0       Roger Lindberg                                 13.00

  8       2.0       Fredrik Smeds                                  11.50

  9       2.0       Berth Bråby                                       11.00

 10      2.0       P-O Norell                                         9.00

 11      1.0      Tim Ahnfelt                                        10.50

_______________________________________________________________________

Göstas Minnesturnering 2015

KAS – 08/09/2015, 15/09/2015

Schweizer 30 min med tidshandikapp.

Slutställning efter 5 ronder:

Pos  Poäng   Namn                                                 BucT    BucM

————————————————————————-

  1      4.5      Kjell-Åke Andersson                          13.50

  2      4.5      Fredrik Danielsson                            12.50

  3      3.0      Bert Bråby

  4      2.5      Joar Berglund                                     14.50     9.50

  5      2.5      Daniel Eriksson                                  14.50     8.50

  6      2.5      Lars Johannesson                             8.50

  7      2.0      Lars-Erik Johansson

  8      1.5      Per-Ove Norell

  9      1.0      Christoffer Johansson                      12.50

 10     1.0     Tim Ahlfelt                                           9.00

_______________________________________________________________________