Problemtävlingen på Schackets dag

Lätta avdelningen

Matt i två drag

Matt i två drag


Matt i två drag

Medelsvåra avdelningen

Matt i tre drag

Matt i tre drag

Matt i två drag

Svåra avdelningen

Matt i två drag


Matt i tre drag

Matt i två drag