Lösningar till schackproblemen

Lätta avdelningen:

1.Dg5+

1.De8+

1.Df6+

Medelsvåra avdelningen:

1.Th1

1-,Kxh1 2,Kg3 1-,Kf2 3.Kh3 eller 1.Kf3 2.Th2

1.Td6

1.Lg4,hxg4 2.Sd4,g3 3.hxg3 matt

Svåra avdelningen:

1,c8[T]

1.Tb2

1-Lxb2 2,Lxb2+,d4 3.Lxd4 matt

1.Kg7 2.Lf8+,Kxf8 3,h8[D] matt eller Kh8 3.g7 matt

1-d4 2,Lf8 följt av g7 matt

1-Dc7