Klubbens historia

Karlstads Allmänna Schacksällskap (KAS) grundades 1919, och har under sin mer än 100-åriga historia fostrat både många och duktiga schackspelare. Klubben bedriver såväl interna aktiviteter i form av egna turneringar, juniorverksamhet och arrangerande av en större nationell turnering (Karlstad Open).

Vill du veta mer, läs gärna Tommys Anderssons B-uppsats i Historia om Karlstads allmänna schacksällskap (länken öppnas i nytt fönster).