Lagblixt-DM

2018 års lagblixt-DM blir av på Hotell Gustaf Fröding 6.1 kl.10.00 (samling senast 9.45)

Jag sätter upp en anmälningslista under Karlstad Open.Vi hade tre lag med senast.

Kjell-Åke