Lagblixt-DM

Söndag 10.00 på hotell Gustaf Fröding i lokalen dungen. Vi ses 09.40

För närvarande ser vi ut att bli 3 lag från Karlstad, följande 13 har anmält sig:

Jan-Olof

Kjell-Åke

Mattias

Lars J

Berth

Bosse

Daniel J

Daniel E

Khachik

Christoffer

Andrew

Jonas

Henrik