Kontakt

Allmänna frågor och juniorverksamhet: karlstad.schacksallskap@gmail.com

Blandgrupp på tisdagskvällar och Allsvenskan: larserik21.johansson@gmail.com

Kassör: matz.svenneling@telia.com

Styrelse