Kontakt/Avgifter

För allmänna frågor kontakta karlstad.schacksallskap@gmail.com

—————————————————————

För frågor gällande allsvenska seriespelet kontakta lagledare kjellake.andersson@outlook.com

—————————————————————

 

KAS Bank/Plusgironummer: pg 884140-5

Medlemsavgiften betalas genom insättning till vårt plusgirokonto ovan.

Ange namn och födelsedatum för den medlemskapet gäller.

Som medlem kan du delta i alla nationella och internationella öppna tävlingar.

Det kostar ingenting att prova på några spelkvällar.

Medlemsavgifter per år:

  • Juniorer upp till 16 år:   100 SEK*

  • Juniorer 17-20 år:   400 SEK

  • Studerande:   400 SEK

  • Seniorer   800 SEK

  • Schack4an sektionsmedlem:   30 SEK

  • Asylsökande  30 SEK

  • Stödjande och passiva medlemmar: 100 SEK*

 

* Årsavgiften för alla juniorer sätts till 400 SEK år 2021.

*Stödjande och passiva medlemmar registreras inte till SSF då kostnaden för registrering är 300 SEK. Donationssumman är valfri och endast ett förslag.

—————————————————————-

Styrelse:

Kjell-Åke Andersson, ordförande
Telefon: 054-51 38 37 eller 070 272 69 24
Epost: kjellake.andersson@outlook.com

Joar Berglund, kassör
Telefon: 054-56 25 97 eller 070-297 12 85
Epost: joar.berglund@dom.se

Mattias Lestander, sekreterare
Telefon: 070-92 00 922
Epost: karlstad.schacksallskap@gmail.com

Bo Hedlund, ledamot
Telefon: 070 719 04 96
Epost: bo.el.hedlund@gmail.com

Christoffer Johansson, ledamot
Telefon: 073- 044 02 75
Epost: infernalgnu@gmail.com

Lars Johannesson, ledamot
Telefon: 070-643 91 48

Bert Bråby, suppleant

Lars-Erik Johansson, suppleant

Bengt Almgren, suppleant