Kontakt/Avgifter

Har du frågor? Kontakta gärna:

karlstad.schacksallskap@gmail.com

För frågor rörande allsvenska seriespelet kontakta istället lagledare: kjellake.andersson56@outlook.com

_____________________________________

KAS Bank/Plusgironummer:  88 41 40-5

Medlemsavgiften betalas genom insättning till vårt plusgirokonto ovan. Ange namn och födelsedatum för den medlemskapet gäller.                     

Som medlem kan du delta i alla nationella och internationella öppna tävlingar.

Det kostar ingenting att prova på några lektioner eller spelkvällar.

Medlemsavgifter per år:

  • Juniorer upp till 16 år:   400 kr

  • Juniorer 17-20 år:   400 kr

  • Studerande:   400 kr

  • Seniorer:   800 kr

  • Schack4an sektionsmedlem:   30 kr

  • Asylsökande  30 kr 

  • Stödjande/passiva medlemmar:  100 kr*

*Stödjande och passiva medlemmar registreras inte till SSF då kostnaden för registrering är 300 kr. Donationssumman är valfri och endast ett förslag.

_____________________________________

Styrelse:

Kjell-Åke Andersson, ordförande
Telefon: 054-51 38 37 eller 070 272 69 24
Epost: kjellake.andersson@outlook.com

Joar Berglund, kassör
Telefon: 054-56 25 97 eller 070-297 12 85
Epost: joar.berglund@dom.se

Mattias Lestander, sekreterare
Telefon: 070-92 00 922
Epost: karlstad.schacksallskap@gmail.com

Bo Hedlund, ledamot
Telefon: 070 719 04 96
Epost: bo.el.hedlund@gmail.com

Christoffer Johansson, ledamot
Telefon: 073- 044 02 75
Epost: infernalgnu@gmail.com

Lars Johannesson, ledamot
Telefon: 070-643 91 48

Bert Bråby, suppleant

Lars-Erik Johansson, suppleant

Bengt Almgren, suppleant