Skolbesök

I mån av tid försöker vi besöka skolor, bibliotek eller fritidsgårdar.

Huvudansvarig för skolbesök och Schack4an är:

Kjell-Åke Andersson  kjellake.andersson56@outlook.com  Tel 070-272 69 24

Lars Forslöf     lars.gunnar.forslof@bredband.net