Etiska regler och uppförande

Medlemmar i Karlstads AS ska följa Sveriges Schackförbunds värdegrund och uppförandekod.  

Vi bryr oss om varandra och visar varandra respekt både i och utanför verksamheten. 

Som exempel gäller att schackspelare aldrig ska: 

  • genom ord eller handling uttrycka sig kränkande eller på annat sätt förolämpande om med- eller motspelare eller funktionärer.  
  • använda ett språk som kränker en spelares kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller som på något annat sätt är diskriminerande. 
  • använda ett språk, utföra handlingar eller på annat sätt som anspelar på sexuellt våld eller annat våld. 
  • agera hotfullt eller våldsamt.
  • fuska.