KM i långparti 2017.

Turneringen startar den 10 Oktober och har formatet sex ronder Schweizer. Tidskontrollen är 90+30 (90 min + 30 sekunders tilläggstid per drag). Tävlingen är elorankad.

 

Inbjudan Karlstad Open 2017